Voorbereiding HM voor Stef en familie

Ga naar beneden

Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  wittenelm op za mei 12, 2012 11:25 am

Hallo iedereen,

Alle tips qua kledij en eigenlijk vanalles welkom. Vooral wat betreft kledij vrouw en kinderen. Verder moeten we nog enkele praktische zaken regelen zoals deelname kosten, wie neemt wat mee. vervoer etc.

Is er voordien nog een vergadering voorzien?

Valérine stelt voor om ons te vergasten p enkele lekkere middeleeuwse stoofpotjes, met de originele ingredienten en kruiden, maar voor me kookgerief zullen we nog op jullie beroep moeten doen.

@Erik, wat de regels betreft vind ik geen specifieke topic zoals je in je mail zei. Kun je me even verderhelpen. Zodat ik de jongelingen hun levieten kan lezen, LOL.

Groetjes, Stef
avatar
wittenelm
Soldaat
Soldaat

Aantal berichten : 6
Leeftijd : 49
Woonplaats : De Panne
Registration date : 13-05-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  Erik van Lubbeek op ma mei 14, 2012 11:11 am

Stef,

uit het laatste kapittel :

Toetreding tot de vereniging van kinderen:Tot 8 jaar kunnen de kinderen van leden met hun ouder(s) meekomen op kampement, zonder extra lidgeld, en kunnen aan alles deelnemen exclusief gevechtstrainingen en wapenfeiten. In de eerste plaats blijven de ouders verantwoordelijk en zullen op het gedrag van hun kinderen worden aangesproken. Bij de kleinere zaken kan het kind ook rechtstreeks aangesproken worden om een goede verloop van het kampement te hebben. Annick zoekt uit hoe het zit met verzekering, of ze reeds gedekt zijn onder de familiale verzekering (om onder het aantal van 15 leden te blijven onder de huidige verzekering)

Vanaf 16 jaar kunnen jongeren volgens de normale procedure toetreden tot de vereniging (voorgedragen en aanvaard door iedereen), en betalen een lidgeld van ??? Euro. Zij dienen zich dan ook aan de regels te houden, en kunnen hierop door iedereen op aangesproken worden. Vanaf deze leeftijd kunnen ze na goedkeuring van de Maarschalk deelnemen aan trainingen en gevechtsacties. Voor het ridderschap zijn ze echter nog uitgesloten en dieden de daarvoor geeigende procedure te volgen. Als schildknaap is het wel mogelijk maar niet automatisch (afhankelijk van hun gekozen rol).

Tussen 8 en 16 jaar kunnen ze langzaam voorbereid worden op hun latere taak, maar gebruik van metalen wapens is uitgesloten. Met een houten zwaard kan echter wel onder begeleiding geoefend worden. Langzaam dient de jongere zich aan te passen aan een zelfstandiger en verantwoordelijker leven met bijhorende discipline, en de andere groepsleden helpen hem in deze taak.

uit Groot kapittel - basisdocument :

Niet lid van Milites Templi, wel welkom in het kamp.Mits goedkeuring door de Grootmeester (Senechal) kunnen bepaalde personen aanwezig zijn op het kamp, mits zich te houden aan de daar geldende regels. Een streven naar historische correctheid in kledij en eetgewoonten is onontbeerlijk. Deelname aan gevechtsactiviteiten kan enkel na goedkeuring door de Maarschalk en na het tonen van gevechtscapaciteiten buiten een veldslag.

De geldende regels zijn de regels die gelden voor de leden van Milites Templi, dus daarvoor het hele document eens bekijken.

Pax Voviscum

Erik Vandebroekavatar
Erik van Lubbeek
Grootmeester
Grootmeester

Aantal berichten : 142
Leeftijd : 50
Woonplaats : Lubbeek - Brabant
Registration date : 15-09-08

Profiel bekijken http://www.ementz.be

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  templaris op vr mei 18, 2012 7:31 pm

Als ik dit lees begint het toch serieus terug te jeuken hoor het reanactmentleven!
En als ik opnieuw moest beginnen dan natuurlijk als tempelier, in hart en nieren.


templaris
Soldaat
Soldaat

Aantal berichten : 1
Leeftijd : 39
Woonplaats : Brugge
Registration date : 18-05-12

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  Boadicea op wo jun 06, 2012 2:01 pm

Btw, Stef, ik ga je trui met Mieke meegeven (gaat ook naar HM), wil jij dan mijn boek over krijgskunst terug meebrengen? Weet wel niet meer of het er 1 of 2 waren.
Magali

Boadicea
Soldaat
Soldaat

Aantal berichten : 4
Leeftijd : 31
Woonplaats : Postel
Registration date : 09-08-11

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  pascalf op zo jun 24, 2012 9:41 pm

Waar kan ik dit document terug vinden.
De geldende regels zijn de regels die gelden voor de leden van Milites Templi, dus daarvoor het hele document eens bekijken.
Pascal

pascalf
Soldaat
Soldaat

Aantal berichten : 3
Leeftijd : 45
Woonplaats : lincent
Registration date : 23-07-11

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  Erik van Lubbeek op do jul 05, 2012 2:51 pm

Milites Templi Kapittel
11 september 2010
Met aanvullingen aan het werkdocument

Onderschreven door Erik, Xavier, Tim, Magali, Mieke, Marten en Jens (via volmacht Erik), Fabbe (volmacht Tim)

Na een zeer succesvol jaar 2009, met geweldige eigen activiteiten zoals het Taktisch en Halloweenkampement naast de deelname aan andere activiteiten, en de overgang van een groepje mensen die elkaar gevonden hebben naar een re-enactment vereniging die een verschil wil maken in België, is het tijd voor het uitbouwen van een goed werkende structuur. We hebben een indrukwekkend parcours afgelegd tot nu toe, een echte blitzstart dank zij de bijdrage van iedereen. We mogen trots zijn op onszelf, maar mogen tegelijkertijd onszelf niet voorbijlopen.

De Tempeliers en Milites Templi staan voor een (de eerste) militaire orde, waar andere ordes zich op gebaseerd hebben, met een achterliggende gedachte die meer uitstraalt dan mensen voor een tijdje gekleed in middeleeuwse gewaden.

Om alles blijvend vlot te laten verlopen, hebben we zeker nood aan mensen die verschillende taken willen opnemen, het draait zeker niet allemaal rond de vechters, de verschillende onderdelen vullen elkaar aan en zijn even valabel.

Wat kunnen we verbeteren, hoe kunnen we groeien terwijl we toch een goede basis behouden en hoe kunnen we de uitdaging van een mogelijk groot kampement aan naar volgend jaar, hoe kunnen we de deur naar Ooidonk die zeker open is verder binnengaan, hoe krijgen we wat meer structuur erin zonder de fun uit het oog te verliezen, hoe krijgen we een voet bij Stad Gent binnen voor mogelijke subsidies, hoe laten we nieuwe leden zich thuisvoelen terwijl de vertrouwde omgeving blijft, hoe kunnen we vermijden dat er mensen zich (te vaak) ziek voelen op kampementen …

Een onderdeel waar we tot nu toe te laks mee hebben omgesprongen is net een basisfundament van de Tempeliersorde, de gehoorzaamheidsbelofte. Discipline is een onderdeel van een militaire orde, en niet naleven van die discipline kan bij de anderen tot frustraties leiden.

Basisregel 1

We spreken voor al diegenen die … verlangen continu de zeer edele wapenuitrusting van de gehoorzaamheid te dragen.

Basisregel 39

Om hun Heilige taken uit te voeren, de Glorie van Gods’vreugde te winnen en aan de angst voor het vagevuur te ontsnappen, is het gepast dat alle broeders die de gelofte hebben afgelegd de Grootmeester strikt gehoorzamen. Want niets is dierbaarder aan Jezus dan gehoorzaamheid. Want zodra iets is opgedragen door de Grootmeester of door iemand die door de Grootmeester met een verantwoordelijkheid belast is, dient het zonder uitstel gedaan te worden alsof de Christus zelf het bevolen heeft. Want zo sprak Jezus Christus door de mond van David, en het is waar: Ob auditu auris obedivit mihi. Hij gehoorzaamde me zodra hij me hoorde.

Niet navolging werd streng gestraft zoals blijkt uit de volgende regel.

Regel 233 Iedereen die de regels van het huis niet navolgt

Het eerste is, wanneer een broeder de regels van het huis niet navolgt en volhardt in zijn dwalen, en de opdracht die hij gekregen heeft niet wenst op te volgen, zijn mantel van hem dient afgenomen te worden, en hij kan in de boeien geslagen worden. Als hij berouw toont voordat zijn mantel is afgenomen, en er geen schade aan het huis werd berokkend, is de mantel ter beschikking van de broeders, die beslissen of ze van hem afgenomen zal worden of hij ze mag houden. Want het is in ons huis gezegd dat wanneer de broeder bevolen is werk te doen voor het huis, hij zou moeten zeggen: “In de naam van God.” En als hij zegt: “Ik zal het niet doen.” dient de Commandant onmiddellijk het kapittel samen te roepen, om de broeders te vertellen dat de mantel van hem mag afgenomen worden omdat hij een bevel heeft genegeerd, omdat de eerste belofte die we maken die is van de gehoorzaamheid.

We willen in de vereniging een tussenstop (of meerdere) invoeren om niet dadelijk tot uitsluiting over te gaan, daar dit beter werkbaar is. Iemand die de regels van het huis niet navolgt en volhardt in zijn dwalen, zal als eerste straf op de grond eten. Verder is er een (keuken)corvee gedurende een bepaalde periode als tweede stap. Daarna volgt uitsluiting uit Milites Templi bij pertinente weigering van gerechtvaardige vragen. Dit laatste dient echter op een kapittel te gebeuren, dat indien dringendheid vereist is onmiddellijk kan samengeroepen worden. De bevoegde personen kunnen de andere straffen uitschrijven.
Door te groeien als vereniging beginnen er twee sporen zich te ontwikkelen, die verschillend zijn maar elkaar aanvullen, mits er duidelijke afspraken gemaakt worden zodat iedereen zijn rol duidelijk is en dit niet tot frustraties en afgunst leidt. Het is immers geschreven:

Basisregel 38 Over de vrede bewaren

Iedere broeder zou erover moeten waken dat hij geen andere broeder ophitst tot woede of wraak, want het soevereine mededogen van God beschouwt de sterke en de zwakke als gelijk, in de naam van de naastenliefde

Verschillen in mening dienen constructief aangepakt te worden, en fundamentele beslissingen worden op het kapittel genomen. Eenieder kan een positieve bijdrage leveren tot een beter geheel. Communicatie dient vooral respectvol te gebeuren.
De twee sporen zijn de volgende:
Aan de ene kant is er de invulling van een kampement als een ontspannend weekend waar alles losjes verloopt, de gezelligheid centraal staat, het gezamenlijk bezig zijn met een toffe hobby de contacten met anderen vergemakkelijkt en een hapje en een drankje de sfeer bevordert.
Aan de andere kant is de evenwaardige invulling om voor zichzelf een zekere verdieping te vinden in de studie van een middeleeuwse orde, en deze stap voor stap zo dicht mogelijk te benaderen. Door het herbeleven wordt dit meer dan een hobby, eerder een manier van leven. En net daardoor worden regels die voor anderen beperkend lijken in hun ontspannen kampleven, een vergemakkelijking van deze verdiepende kampervaring.
De kunst is nu deze twee kanten te verenigen, elkaar te respecteren in zijn beleving, en samen een rijk geheel te vormen en een meerwaarde te zijn voor het Vlaamse re-enactment.

Daarom werd overeengekomen om verschillende regels op te stellen voor de verschillende rollen, deze duidelijk te omschrijven en iedereen vrij te laten kiezen in welk van de rollen hij zich het best kan ontplooien. Dan is het ook duidelijk wat men van elk kan verwachten, en kan men er ook op toezien dat de naleving opgevolgd wordt. Daarom worden de hiernavolgende regels afgesproken en gelden als minimum maar ook bovengrens voor de mensen van het eerste spoor. De mensen van het 2e spoor zullen zich verenigen in een subgroep die verder uitgewerkt wordt, zich volledig houden aan deze algemene regels en hierin binnen de subgroep verder regels en afspraken maken en navolgen. Beide groepen respecteren elkaar in hun beleving, waarvoor het noodzakelijk is dat ieder zich bekent tot een bepaald spoor (in se al dan niet lid wordt van de subgroep).

Bedoeling van Milites Templi

Milites Templi wil zich profileren als een middeleeuwse re-enactment vereniging die op een professionele en gegronde manier met de periode van 1120-1312 en de leefwereld van de Tempeliers bezig is, d.w.z. een militaire ridderorde die met discipline en met structuur een inspiratie is voor andere groepen maar waar ook goede sociale contacten met niet-leden belangrijk is. We streven niet naar een elite clubje. Niet alles is zomaar mogelijk, en regelmatige kapittels moeten ervoor zorgen dat iedereen op eenzelfde lijn zit en deze boodschap ook naar buiten kan uitdragen. Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname aan kampementen en deelname aan gevechtsactiviteiten. We streven ernaar om de re-enactment te verbreden van de statische kampementen met een korte battle naar andere activiteiten in middeleeuwse sfeer zoals een taktisch kampement en georganiseerde taktische battles in samenwerking met andere groepen. Hiervoor gebruiken een overeengekomen structuur en afgesproken commando’s.
We streven naar een beperkte uitbreiding met nieuwe leden, waarbij het erg belangrijk is een goede mix te hebben van vechters en niet-vechters om de verschillende taken tijdens een kampement vlot uitgevoerd te krijgen. De bijdrage van iedereen is hiervoor nodig.

Organistatie bij de Tempeliers

De Tempeliers werden geleid door de Grootmeester, bijgestaan door de Seneschal. Volgende in lijn was de Maarschalk, die verantwoordelijk was voor de individuele commandanten, paarden, wapens, uitrusting, en het bestellen van voorraden. Hij droeg normaal gezien de beaucent, of duidde iemand aan specifiek voor deze taak. De commandant van het Koninkrijk Jerusalem was de schathouder en deelde zijn autoriteit met de Grootmeester, hield diens macht ook in evenwicht. Andere steden hadden ook commandanten met specifieke regionale verantwoordelijkheden. De Drappier deelde kleren en bedlinnen uit en zag op het voorkomen van de broeders toe zodat ze 'eenvoudig' bleven. Andere functies vulden dit aan afhankelijk van de streek. De hoofdmoot van de krijgsmacht werd gevormd door de ridders en sergeanten, waarvan ridders het meest prestigieuze onderdeel was. Zij droegen de witte mantel met het rode kruis, hadden paarden en de diensten van een schildknaap. Meestal kwamen zij van een adellijke familie. Sergeanten vervulden ook andere rollen buiten het gevecht, zoals smid. Er waren ook schildknapen die oorspronkelijk gehuurd werden maar later mochten toetreden tot de Orde. Zij zorgden voornamelijk voor de paarden.

Verschillende onderdelen en rangen

De Tempeliers waren verdeeld in drie klassen: ridder-broeders, voetvolk (serganten, Turcopolen en soldaten), en geestelijken. Daarnaast waren er nog broeders voor de huishoudelijke dienst: ambachtslieden, bedienden, landbouwers, veehoeders, enz.. In de grote groep van mensen maakten de ridders ongeveer 10% uit.

Ridder-broeders (fratres, officieren en hogere officieren)
Functies van Grootmeester, Seneschal, Maarschalk
Tijdens een slag capabel om de verschillende commando’s te geven, en meerdere formaties van soldaten onder leiding van een sergeant te leiden. Ook tijdens het re-enactment dagelijkse leven moet dit leiderschap aanwezig zijn.
Witte mantel met rood kruis (zie onder kledijvoorschriften)
Gewone kledij in wit (ongehuwd), zwart of bruin zonder opsmuk

De oudere tempelridders hadden een speciale plaats, zoals blijkt uit:

Basisregel 60 Oudere Broeders

We bevelen met devote raadgeving dat ouder wordende en zwakke broeders met volharding geeerd worden en er rekening gehouden wordt met hun gebrek aan kracht; en het mag hun niets tekort komen met betrekking tot hun fysieke welzijn bij het gezag van de Regel in deze materie .

Men kon ook tijdelijk lid worden van de Orde (Milites ad terminum), en diende dan zelf te voorzien is zijn materiaal. Hierdoor kunnen we ervan uitgaan dat ze andere kledij droegen, maar gelijkvormig in eenvoud zoals de tempelridders. Verder onderzoek moet hierover meer duidelijkheid brengen.

Verwijzing Basisregel 65-66 Over wereldlijke ridders die een vaste termijn dienen

Tenslotte kon een wereldlijk ridder op zijn sterfbed nog toetreden tot de Orde (Fratres ad succurendum), onmogelijk uit te beelden in re-enactment, maar een aanwijzing dat ook wereldlijke ridders deel uitmaakten van de grotere groep.

Schildknapen (in opleiding tot ridder, novices)
Kinderen werden niet toegelaten in te treden in de orde. Rege1 14

Sergeanten (sergentes)
Functies met verantwoordelijkheid, tijdens een slag capabel een formatie van soldaten te leiden
Zwarte mantel met rood kruis (zie onder kledijvoorschriften)

Turcopolen
Tijdens een slag capabel een mobiele licht bewapende formatie van soldaten te leiden. Vaak boogschutters, en getraind in de taktiek van de Saracenen.

Soldaten
Geen specifieke verantwoordelijkheid
Gewapend met zwaard en/of lans en helm
Kledij?

Geestelijken

Middeleeuwse leefwereld (hospites, keukenpersoneel, kamppersoneel)
Gewone middeleeuwse kledij van de periode 1120-1312

Welke plaats de categorie van Fraters conjugate (confratres – consorores) precies innamen is niet duidelijk, maar geweten is dat ze geen witte mantel droegen.

Over de aanwezigheid van vrouwen worden er niet veel woorden aan vuilgemaakt in de regel, maar tenminste 1 voorbeeld van onze streken is bekend (Adelise – Gentse Tempelhof).

Over wereldlijke ridders en hospites

Niet ingetredenen in de Orde passen logischerwijze niet de verordeningen van de ordeleden toe, maar hebben er wel respect voor (vgl. het gedrag t.o.v. leden van het Franse Vreemdelingenlegioen). Net doordat het gewone leven ongestructureerder verliep, en de ridders hun persoonlijke invulling gaven is er iets ontstaan als reactie, een orde met strikte discipline en structuur. Een representatie van de middeleeuwse leefwereld kan dit contrast net in de verf zetten.

Gevechtsformaties
Een hiërarchische structuur van hogere officieren, officieren, sergeanten tot soldaten is tijdens een veldslag van toepassing, en wordt voor de slag uitgewerkt.

Taakomschrijvingen

Iedereen draagt de verantwoordelijkheid over zijn taken, en de uitvoering ervan. Hij zorgt er ook voor dat bij afwezigheid iemand anders deze taak overneemt. Vrije invulling van de tijd is enkel mogelijk als de taak uitgevoerd is.

Grootmeester:
- strategische lijn (lange termijn visie)
- algemene leiding
- administratie (incl. lidkaarten)
- boekhouding (incl. lidgelden) -> moet overgaan naar de schatbewaarder (Commandeur van het land Jeruzalem)
- organisatie eigen events (tactisch kampement, (Halloween)kampement)
- contacten met andere groepen (praktisch – niet PR)

Basisregel 81

De Grootmeester zou het slot of de sleutel van de schatkist niet mogen bezitten. Maar hij mag een afsluitbaar kistje bezitten in de schatkist om zijn waardevolle spullen in op te bergen, en als voorwerpen aan de Grootmeester aangeboden worden zullen ze in de kluis opgeborgen worden.

Seneschal:
- standaarddrager
- overnemen taken Grootmeester bij afwezigheid
- EHBO

Logistiek verantwoordelijke:
- logistiek (tent, materiaal, banken, kookmateriaal)

Magister Milites (Maarschalk):
- militaire training (basis individueel, taktisch in groep)
- operaties
- veiligheid kamp in samenspraak met kampverantwoordelijke
- veiligheid battle in samenspraak met de organisatie
- TTP (tactics, training, procedures)

Drappier:
- kledij advies (correctheid)
- kledij assistentie aan de leden (kledij en uitrusting blijft persoonlijk domein)
- basisset kledij voor (potentieel) nieuwe leden

Commandeur van het land Jeruzalem (Schatbewaarder):
- boekhouding (incl. lidgelden)
- betalingen van de groep Milites Templi vanaf de gezamenlijke rekening
- regelmatig verslag aan de Grootmeester over de financiele status, zeker voor elk kampement

Kampverantwoordelijke:
- organisatie en orde van kampzone incl. tent en keukenplaats
- toezien op historische correctheid van materiaal in de kampzone
- organiseren van de timings van de verschillende maaltijden
- programma van toepassing tijdens het kampement in samenspraak met de Maarschalk voor de militaire activiteiten
- leveren stro
- voorzien douches en wc (evt veldtoilet)

Keukenverantwoordelijke:
- aankoop gevarieerd en voedzaam eten
- beheer keukentent en tafel en toezien op historische correctheid
- toezien op een gezonde en veilige bereiding van de maaltijden

Kok
- bereiden van de maaltijden op voorziene tijdstippen

Kapelaan
- verzorgen van de misdienst en religieuze activiteiten

Public Relations
- contacten met andere groepen en de buitenwereld ter bevordering van de goede naam van de vereniging
- correcte info verzorgen waarvoor de vereniging staat, en dit in lijn met de visie van de Grootmeester
- beheer van de website, de fora, …
- het aanbrengen van nieuwe contacten of opdrachten die bij praktische regelingen doorgeschakeld worden naar de Grootmeester

Korpsadjudant (nog uit te werken)
- coördineren tussen de sergeanten van de verschillende getrainde eenheden van verschillende groepen en de Maarschalk

Speciale operaties
Geheim

Elke verantwoordelijke brengt op eigen initiatief verslag uit aan de Grootmeester, beheert zijn eigen domein en verdeelt taken indien nodig rekening houdend met het groter geheel. Wanneer de Grootmeester voor de organisatie van een evenement of een dagelijkse werking een opdracht geeft zal de verantwoordelijke zelf spontaan de vooruitgang van deze taak melden aan de grootmeester mits mail, telefoon of forum. Iedereen respecteert andermans verantwoordelijkheid.

Kosten bij taken
Indien er voor het welzijn van de hele groep door een persoon kosten gemaakt worden bij de uitoefening van zijn taak, kunnen deze van de rekening gerecupereerd worden.

Actuele invulling

Grootmeester : Erik Vandebroek
Seneschal : Tim Godderis
Logistiek verantwoordelijke: Tim Godderis
Maarschalk : Xavier Baecke
Drappier : Mieke Burghoorn
Kampverantwoordelijke : Marten Legeer
Keukenverantwoordelijke : Mieke Burghoorn
Kok : Fabbe Opstal (hospites)
Kapelaan : Xavier Baecke
Public Relations : Magali Heuvelmans
Jens Hooge : korpsadjudant

Raad van bestuur (aanwezigheid noodzakelijk voor het houden van kapittels)
Grootmeester, Seneschal, Maarschalk, PR, Logistiek verantwoordelijke, Kampverantwoordelijke

Toetreden tot Milites Templi en aanwezigheid bij activiteiten

Basisregel 11 : De manier waarop broeders zullen ontvangen worden

Neem elke wereldlijke ridder of man die de verloren massa en het seculiere leven wil verlaten voor een leven in gemeenschap niet onmiddellijk op, want de heilige Paulus zei Probate spiritus si ex Deo sunt. Eerder, als het gezelschap van de broeders hem toegekend zal worden, laat hem de regel lezen, en als hij beslist nauwgezet de verplichtingen van de regel toe te passen, en als het de Grootmeester en de broeders bevalt hem op te nemen, laat hem dan zijn wens en verlangen kenbaar maken voor alle broeders verzameld in het kapittel en laat hem zijn verzoek maken met een zuiver hart.

Regel 661 Intrede in de Orde

Goede broeder, je vraagt een heel groot iets, want van de Orde zie je enkel de uiterlijke verschijning. … Maar je ziet niet de moeilijke regels die eronder zitten: want het is een pijnlijke zaak voor jou, die je eigen meester bent, jezelf tot slaaf voor anderen te maken. Want vanaf nu zal je erg zelden nog iets doen dat je zelf wenst. …

Regel 662
En als hij een sergant is kan hij verteld worden een van de basistaken te vervullen zoals aan de oven, in de keuken,…

Faze 1 : toetreding tot Milites Templi als vereniging

Na een deelname aan een of meerdere kampement(en) zodat iedereen kan kennismaken met het kandidaat lid, zal het kapittel beraadslagen, ieder zijn mening horen en met eenstemmigheid beslissen of de kandidaat kan toetreden. Daarna zal het kapittel het lid officieel opnemen bij Milites Templi.

Faze 2 : toetreden tot de rangen van ridder met het dragen van de witte mantel
Na het vervullen van een aantal basiscapaciteiten om de taak van ridder op te nemen, zal mits een speciale ceremonie waarbij de witte mantel overhandigd wordt hij opgenomen worden in de rangen.
Basiscapaciteiten voor een ridder zijn :
Toepassen van de ridderlijke waarden (Barmhartigheid, Nederigheid, Eer, Opoffering, Godvrezendheid, Trouw, Rechtschapenheid)
Geschoold zijn in de krijgskunsten
Voldoende maturiteit hebben
Verantwoordelijkheid voor een functie opnemen
Kunde te paard wordt aangemoedigd.

Faze 3 : toetreden tot de rangen van hoger officier (als groter aantal leden)

Niet lid van Milites Templi, wel welkom in het kamp.
Mits goedkeuring door de Grootmeester (Senechal) kunnen bepaalde personen aanwezig zijn op het kamp, mits zich te houden aan de daar geldende regels. Een streven naar historische correctheid in kledij en eetgewoonten is onontbeerlijk. Deelname aan gevechtsactiviteiten kan enkel na goedkeuring door de Maarschalk en na het tonen van gevechtscapaciteiten buiten een veldslag.

Samenwerking op het slagveld
Milites Templi streeft naar een samenwerking over de grenzen van de verschillende groepen heen om tactische manoeuvres samen uit te voeren, en daarvoor vertrouwd te zijn met elkaars manier van werken. Trainingen om dit te bevorderen zullen op de kampementen gehouden worden, en de verschillende groepen zullen intern hun bewegingen in kleine formaties onder leiding van sergeanten inoefenen. Verenigingen die hiervoor in aanmerking komen zijn Hospitaliers, Ghezellen van Ghismo, Hagelanders, …

De verschillende onderdelen op het slagveld zijn:
Zware infanterie (schilden, zwaarden, lansen) capabel om een charge te incasseren
Lichte infanterie capabel om mobiel omtrekkende bewegingen te maken en daarvoor lichter bewapend
Cavalerie (te paard)
Boogschutters (bogen en bewapening voor zelfverdediging)

Ridderschap
Een ridder was in de Middeleeuwen oorspronkelijk een bereden en bepantserde soldaat (ruiter) die de ridderslag ontvangen had. Later werd de naam echter geassocieerd met adel en sociale status, vermoedelijk omdat de kosten van de uitrusting voor het ridderschap het slechts voor de toenmalige elite mogelijk maakten een dergelijke status te verwerven. Het ridderschap werd uiteindelijk een formele titel, die werd toegekend aan edelen die voor militaire dienst waren opgeleid en lid werden van een ridderorde. Het ridderschap kan aan een man worden toegekend enkel door een andere ridder, bij voorkeur door iemand met een zeker gezag. Aanvankelijk werd een groot deel van de ridders gerekruteerd uit de klasse der dienstmannen van rijke edelen. Grootgrondbezitters hadden behoefte aan gewapende begeleiders, die te paard konden strijden. Het gevecht met de lange lans te paard was een alles behalve eenvoudige kunst; om daarin uit te blinken was het het best om reeds jong met de training te beginnen. Ze leefden meestal in het kasteel van hun meester of op één van de ondergeschikte kastelen, of in een "ridderleen", een versterkt woonhuis met een klein aantal hoeven, waarvan de boeren hun pacht rechtstreeks aan de ridder betaalden.

Zo ontstond vanaf de Karolingische tijd een "ridderstand", waarvan het lidmaatschap voor een groot deel erfelijk bepaald was. Wat hun levenswijze betreft, verschilden de ridders met een ridderleen niet veel van de kleine grondbezitters. In toenemende mate werd het ook voor een grondbezitter als onwaardig beschouwd om niet de ridderslag te ontvangen. Voor een zoon van een edelman was het enige maatschappelijk aanvaardbare alternatief voor de krijgsdienst te paard om geestelijke te worden.

Een ridder moest zich aan een strikte gedragscode houden. Deze bestond uit de ridderlijke waarden, waaronder:
. Barmhartigheid
. Nederigheid
. Eer
. Opoffering
. Godvrezendheid
. Trouw
. Rechtschapenheid

Opm. Het bekende salueren van tegenwoordige soldaten in dienst, is afkomstig van de gedragscode van een ridder waarbij hij het vizier lichtte teneinde het gelaat te tonen. Speciaal gebeurde dit nadat er een overwinning behaald was bij een steekspel.

Militair nut
De ridderschap kon opkomen dankzij enkele vernieuwingen in de wapentechniek, die vermoedelijk in het Parthische of Sassanidische Perzië voor het eerst met elkaar werden gecombineerd: stijgbeugel, grotere en sterkere paardenrassen, maliënkolder. Een dergelijke cavalerie had een enorm militair overwicht op te licht bewapende of slecht gedisciplineerde infanterie. Het Byzantijnse Rijk nam in de 6e eeuw van de Perzen het gebruik van deze gepantserde ruiters (catafracti) over, waarna deze strijdwijze zich spoedig ook naar West-Europa verspreidde. Er werd vanuitgegaan dat één ridder opwoog tegen tenminste tien voetsoldaten. Dit beginsel ging echter lang niet altijd op. Bij de Guldensporenslag in 1302 bijvoorbeeld leden de Franse ridders een nederlaag tegen het Vlaamse voetvolk. Veranderingen in militaire tactieken, zoals het succesvol gebruik van de lange boog tegen de Franse cavalerie bij Crécy en Agincourt en later het gebruik van vuurwapens, verminderden het belang van de ruiterij, i.c. het harnas.

Kledij

Basisregel 17 Over de kledij van de broeders

We dragen op dat de kleren van de broeders altijd van één kleur zijn, te zeggen wit of zwart of bruin. En we kennen aan alle ridder-broeders in de winter en indien mogelijk in de zomer witte mantels toe, hetgeen staat voor zuiverheid en kuisheid. Kuisheid is zekerheid van het hart en gezondheid van het lichaam.

De woorden kuis en kuisheid komen van het latijnse adjectief castus dat zuiverheid betekend. Kuis betekende in de middeleeuwen deugdelijk of vrij van onwettelijk geslachtsverkeer (buiten het huwelijk), kuisheid betekende maagdelijkheid. Vanaf de 16e eeuw kregen beide woorden dezelfde betekenis. In de Joodse, Christelijke en Islam traditie zijn sexuele daden beperkt tot het huwelijk. Voor ongetrouwde personen daarom komt het neer op onthouding.

Al deze kleren moeten zijn zonder verfijning en zonder het tonen van trots, en dit is een verantwoordelijkheid van de Drappier.

Kledijvoorschriften

De nadruk lag op eenvoud en praktisch in gebruik. De drappier was verantwoordelijk voor het voorzien van kledij voor de broeders. Ze droegen een lange tuniek van donker wol tot aan de enkels, een riem rond de middel, met nauwzittende mouwen. Op hun hoofd droegen ze een donkere zachte muts typisch voor religieuzen van die tijd. Ze droegen eenvoudige schoenen zonder decoraties en motieven. De mannen droegen een baard en hielden hun haar kort over hun oren. Over de tuniek droegen de broeders een licht gewicht mantel, met een rood kruis op de linker borst (paus Eugenius III – 1145 tot 53), symbool van martelaarschap. De wintermantel kon schapenvacht hebben als voering. De ridders droegen een witte mantel, symbool van zuiverheid, de sergeanten een bruine of zwarte mantel. Onder de tuniek droegen ze een hemd van wol, of linnen in de zomer, met een wollen koord als riem, als teken van kuisheid. Hun onderbroek was eveneens van wol, en wollen hosen. s’Nachts sliepen ze in hun onderkleren, omdat het ontkleden een vorm van comfort was ongepast voor religieuze krijgers, en om klaar te zijn voor de strijd op elk moment van de dag of nacht.

Tijdens de campagnes droegen ze een gambeson, een maliën vest met lange mouwen en handen, een coif en maliën chausses. Hierover droegen ze een witte surcot om hun te beschermen tegen de hitte, met de tekens van de Orde. Ze droegen een helm, in het begin een open helm van de periode, tegen de 13e eeuw een volledig gesloten helm. Naast het zwaard en schild droegen ze een lans (ong 4m lang), een dolk, broodmes en klein mes en een 'turkse' knuppel, soms een kruisboog. De sergeanten hadden waarschijnlijk geen mouwen aan hun maliën vest, hun chausses geen voeten, en een ketelhelm. Ze droegen zwarte surcots, met een rood kruis voor en achter. De ridders hadden een page.

We streven historische correctheid na in de periode 1120 tot 1312. Nieuwe leden bouwen zo snel mogelijk aan een basisset van onderhemd, onderbroek, tuniek, schoenen, (helm, gambeson en zwaard indien strijder, schild indien gewenst). Onder verantwoordelijkheid van de Drappier zal er eventueel kledij geleend worden zodat te opvallende oncorrectheden vermeden worden.

Eten

Basisregel 23 Hoe ze zouden moeten eten
Ze eten samen in de refter.

Basisregel 26, 27 Over het eten van vlees
Het zou voldoende moeten zijn om 3 keer per week vlees te eten, behalve op Kertsmis en Pasen, Allerheiligen (1 Nov), Hemelvaart (15 aug) en het feest van de 12 apostelen (1 Mei). Want het is duidelijk dat het eten van vlees het lichaam corrumpeert. Op zondagen zullen de broeders 2 vleesmaaltijden ontvangen in ere van de heilige opstanding van Jesus Christus. De rest van het huishouden, te zeggen de sergeanten en schildknapen, dienen tevreden te zijn met één maaltijd en hiervoor dankbaar te zijn aan God.
Op de andere dagen van de week evenals op zaterdagen zullen de broeders 2 of 3 groentenmaaltijden of andere schotels hebben met brood, dit zou voldoende moeten zijn en dient toegepast te worden.

We moeten ervoor zorgen dat het voedsel op kampement voldoende gevarieerd is, met de nodige basisstoffen om zware inspanningen op het slagveld te kunnen leveren, en met bijzondere aandacht op het vershouden om voedselvergiftiging te vermijden. Dit is een verantwoordelijkheid van de keukenverantwoordelijke.

Kamp opzetten en eraan deelnemen

Er werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het leven en regels in de Commanderij en het leven en regels op campagne. Vermits kampementen een duidelijke uitbeelding zijn van het leven op campagne zullen we ons hierop focusen.

Basisregel 148-160 Hoe de broeders kamp dienen op te zetten

Als de standaarddrager kamp opzet, zullen de broeders hun tenten opzetten rond de kapel en buiten de koorden, … en al hun uitrusting in de tent opslaan. En iedere broeder mag een plaats uitkiezen voor zijn gevolg. Maar geen enkele broeder zal een plaats innemen tot de roep weerklonken heeft : Maak kamp, heren broeders, in de naam van God, en totdat de Maarschalk zijn plaats ingenomen heeft, met uitzondering van de Grootmeester, de kapel(aan), de verantwoordelijke van de eettent en de Commandeur van het (heilige) land Jeruzalem.

Als het alarm gegeven wordt in het kamp, dan gaan diegenen die vlakbij het gegeven alarm zijn met schild en lans naar het onheil, en de andere broeders gaan naar de kapel om te horen welke orders gegeven worden.

Onder leiding van de kampverantwoordelijke zal een kamp opgezet worden, met een hoek voor het opdragen van de mis, een kookplaats voldoende groot voor het hangen van een ketel en het zetten van een spies, een nabijgelegen brandhoutstapel, banken rond deze kookplaats, een tafel (samen met emmers zuiver water) voor de bereiding van eten zonder niet-middeleeuwse spullen vlakbij de eettent waar alle niet-middeleeuwse spullen aan het oog ontrokken blijven, een of meerdere slaaptenten zo opgesteld dat de ingangen naar de centrale (kook)plaats gericht zijn in een verdedigbare cirkel. Een eventueel veldtoilet zal op een aangeduide plaats buiten deze cirkel opgesteld worden en er zal hiervan ook gebruik gemaakt worden. Een zone om militaire trainingen te houden zal eveneens afgebakend worden. De ingang van het kamp zal aangegeven worden met de bannier en het Milites Templi bord, en het moet vermeden worden dat via andere manieren gemakkelijk toegang tot het kamp kan verkregen worden. Aan deze ingang zal het dagprogramma opgehangen worden zodat alle broeders hun activiteiten kunnen regelen om op de gepaste tijden aan de verschillende onderdelen deel te nemen.

Een kampement bestaat typisch uit de volgende onderdelen :

Gezamenlijke opbouwfaze

Dag 1 (weekdag en zaterdag):
Ochtendmaaltijd (0900 uur) – het keukenpersoneel bereidt dit voor vanaf 0800 uur
Militaire training onder leiding van de Maarschalk (deelname van alle strijders)
Warme middagmaaltijd (timing)
-voorbereiding
-eten
-afruimen en afwas
Battle
Avondmaaltijd (timing)

Dag 2 (zondag):
Ochtendgebed (0800 uur)
Ochtendmaaltijd (0900 uur)
Militaire training onder leiding van de Maarschalk (deelname van alle strijders)
Warme middagmaaltijd (timing)
-voorbereiding
-eten
-afruimen en afwas
Battle
Avondmaaltijd (timing)

Gezamenlijke afbraakfaze

De taken zullen door de kampverantwoordelijke verdeeld worden, en hij is ook verantwoordelijk voor de timing en het programma.

Basisregel 281

Als de bel luidt voor het ochtendgebed moet elke broeder onmiddellijk opstaan, zijn hosen aandoen, en zijn mantel vastmaken, en naar de kapel gaan en de dienst aanhoren, want niemand zou in bed moeten blijven gedurende de dag tenzij hij aan het werk was of ziek is, want hiervoor mag hij in bed blijven. Maar hij moet de toestemming krijgen van de Grootmeester of van zijn plaatsvervanger.

Tijdsindeling

De tijdsindeling is een manier om ieders taak te vergemakkelijken, en te weten wanneer met toestemming het kamp kan verlaten worden. Wanneer iemand op een bepaald onderdeel niet aanwezig is zijn ofwel de gevolgen voor betrokkene (bv niet op tijd van eten is geen eten), ofwel zal een sanctie bepaald worden (bv bij afgesproken deelname aan onderdeel, niet uitvoeren van een taak)

Deelname aan kampementen

Als iemand zich inschrijft voor een kampement, dan meldt hij dit aan de Grootmeester die de inschrijving bij de respectievelijke organisatie verzorgt. Dit houdt in dat hij zich akkoord verklaart om de gemaakte kosten naar het eten vlot na het kampement te storten op het rekeningnummer, tijdens het kampement meehelpt waar nodig en de instructies van de verantwoordelijken volgt, de waarden van Milites Templi uitdraagt (correcte info geven over Tempeliers en de groep Milites Templi), zich zo gedraagt dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen daden en gemaakte afspraken navolgt, zeker in het geval van door de organisatie opgedragen activiteiten.

Deelname aan wachtlopen

Een voorkeur wordt gegeven aan de ridder-broeders, serganten en turcopolen om de wachtrol op zich te nemen. Bij geringe aanwezigheid kunnen andere categorieën bijspringen. Er zal steeds een programma opgesteld worden, maar op kamp zelf kan beslist worden door de Grootmeester en Maarschalk hiervan af te zien als er een geschikt alternatief is, bvb beveiliging door de organisatie.

Deelname aan gevechtsactiviteiten

Voor de ridder-broeders is het logisch dat ze deelnemen aan de vechtactiviteiten (mits niet in tegenspraak met de volgende voorwaarde), maar ook aan de trainingen en het marcheren. Niemand neemt deel aan gevechtsactiviteiten zonder toelating van de Maarschalk, en mits capabel te zijn om op een veilige manier voor zichzelf en anderen de voorziene wapens te hanteren en dit ook voordien gedemonstreerd hebben, en mits gekleed in de nodige bescherming met een minimum van gambeson, handschoenen en helm.

Deelname aan religieuze activiteiten

Voor de leden van de Orde is het logisch dat ze aan het ochtendgebed en aan de zondagsmis deelnemen. De wereldlijke ridders en hospites zijn vrijgesteld.

Clublied

Wij zijn des heres jerusalemkorps
Christus’ verenigde troepen
Wij bevechten immer de duivel erom
Verschalken de saraceense groepen
Wij vrezen saladin noch nur edin
Trotseren damascus met het zwaard gezwind
Marcheren wij eervol en kuis
Voorwaarts, voorwaarts
Voorwaarts het tempelierskruis
Voorwaarts het tempelierskruis

…. Beaucent (3x)

Grootmeester Erik Vandebroek
.
avatar
Erik van Lubbeek
Grootmeester
Grootmeester

Aantal berichten : 142
Leeftijd : 50
Woonplaats : Lubbeek - Brabant
Registration date : 15-09-08

Profiel bekijken http://www.ementz.be

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  pascalf op do jul 05, 2012 4:56 pm

@ Erik: bedankt voor het posten van het document.
groeten pascal

pascalf
Soldaat
Soldaat

Aantal berichten : 3
Leeftijd : 45
Woonplaats : lincent
Registration date : 23-07-11

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Voorbereiding HM voor Stef en familie

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum